Philippine Folklore:

Philippine Folklore:

1. The Creation Story (in English)
2. The Legend of Mount Kanlaon
3. The Story of Bantugan
4. Alamat ng Ibong Adarna
5. Si Pagong at si Matsing
6. Ang Alamat ng Pinya
7. Si Juan Tamad at ang mga Alimango
8. Bernardo Carpio
9. Alamat ng Dalagang-bukid
10. Alamat ng Pinagmulan ng Sansinukob at Lahi
11. Alamat ni Mariang Makiling